Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων από την TOPSTERN σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρειες πιστοποιησεων στην ελλαδα την TUV HELLAS KAI TUV AUSTRIA αφορούν κυρίως στη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους. H επιθεώρηση των ανελκυστήρων ωστόσο δεν πρόκειται απλώς για τυπική νομική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή και δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική του συντήρηση.
Σημειώνεται ότι η επιθεώρηση / πιστοποίηση αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες, νέους και παλιούς, εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεγάλα ιδιωτικά έργα, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό, βιομηχανικούς χώρους και πλοία.

ΑΝΑ 1 ΕΤΟΣ

Σε ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιες υπηρεσίες ,νοσοκομεία, αεροδρόμια, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους στάθμευσης και ξενοδοχεία άνω των 200 κλινών

ΑΝΑ 3 ΕΤΗ

Σε κτήρια επαγγελματικής χρήσης με λιγότερες από 6 στάσεις

ΑΝΑ 4 ΕΤΗ

Σε κτήρια επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από 6 στάσεις

ΑΝΑ 5 ΕΤΗ

Σε πολυκατοικίες και λοιπά κτήρια κατοικιών με λιγότερες από 6 στάσεις

ΑΝΑ 6 ΕΤΗ

Σε πολυκατοικίες και λοιπά κτήρια κατοικιών με περισσότερες από 6 στάσεις

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008