Ανταπόκριση στις βλάβες σε 70 λεπτά

Η τακτική συντήρησή του ανελκυστήρα σας εξασφαλίζει την
έγκαιρη διάγνωση και αποτροπή πιθανών προβλημάτων αλλά και την ομαλή
λειτουργεία του

Η TOPSTERN προσφέρει το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ανελκυστήρων-ασανσέρ, για κάθε τύπο κτιρίου, σε εξαιρετικά προνομιακές τιμές!

Η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα σας σε μηνιαία βάση εξασφαλίζει την ασφαλή και η ομαλή λειτουργία του, καθώς και την διατήρηση συνολικά της εγκατάστασης στο βέλτιστο λειτουργικό επίπεδο. Το εξειδικευμένο προσωπικό μας και η οργάνωση του τμήματος συντήρησης είναι η εγγύηση για την μακρόχρονη, απροβλημάτιστη λειτουργία του ανελκυστήρα και την ασφάλειά σας. Η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα, εξασφαλίζει την καλή λειτουργία του και την έγκαιρη διάγνωση, άρα και την επιδιόρθωση βλαβών που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση του.

Τακτική Συντήρηση Ανελκυστήρα (τι περιλαμβάνει)

Λειτουργικός έλεγχος & ρύθμιση εξαρτημάτων – μηχανισμών

Επιθεώρηση για την ασφαλή λειτουργία  της εγκατάστασης  συνολικά

Λίπανση & καθαρισμό όλων εξαρτημάτων – μηχανισμών

Δωρεάν κάλυψη αναλωσίμων συντήρησης ( λιπαντικά – υλικά καθαρισμού – λαμπτήρες)

Τηλεφωνική υποστήριξη (σε περίπτωση έκτακτης βλάβης, εγκλωβισμοί )

Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης

Η εταιρεία μας παρέχει κάλυψη βλαβών 365 μέρες τον χρόνο

Δυνατότητα εξυπηρέτησης 24/7